Politika zasebnosti

ZUBAK GRUPA SI doo, Trg republike 003, Ljubljana (nadaljnje besedilo: „ORYX“) za namene svojega poslovanja zbira peskovne osebne podatke uporabnikov svojih storitev (nadalje: subjekt) in sprejema ukrepe za obdelavo osebnih podatkov zakonit, pravičen in pregleden.

ORYX v tem smislu upošteva svoje osebne podatke v skladu z Uredbo EU 679/16, ki lahko opravlja vlogo upravljavca in / ali obdelovanja ali s tem postopkom, da bi vas seznanil z obdelavo vaših osebnih podatkov, katere podatke ORYX zbira in kako jih zbira.

Dosegali boste svoje pravice med obdelavo podatkov in s tem, kako lahko realizirate. Zbiranje, obdelava in uporaba podatkov se izvajajo v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in uporabljenimi pogoji, ki jih določa država, ki so določena v Uredbi EU 2016/679.

 1. Osnovni podatki o ZUBAK GRUPA SI d.o.o, kot upravitelj in / ali izvršitelj procesov
  1. ZUBAK GRUPA SI d.o.o., Trg republike 003, Ljubljana, matična številka: 8628734000, davčna številka: 84041994 je podjetje, ki nudi tehnično pomoč na cesti, pomoč pri komercialnem imenu in blagovni znamki „ORYX“ in / ali „ORYX Assistance“;
  2. ORYX je podjetje, ki je v lasti podjetja ZUBAK GRUPA d.o.o., Zagrebačka 117, 10 410 Velika Gorica, Hrvaška, in je kot tak, v skladu z uredbo EU 2016/679, v celoti upoštevano z ZUBAK GRUPA d.o.o. kot “skupina prevzemnikov podjetij”, v katerem ZUBAK GRUPA d.o.o. prevzeti prevladujočo postavitev.
  3. Stiki:
   – Informacije na: www.oryx-assistance.com
   – varstvo podatkov: [email protected]
 2. Uporaba storitev in nezakonite obdelave
  1. Kot neposredni ponudnik storitev za zagotavljanje podpore bo partner posredoval ORYX s svojimi podatki, zbranimi v skladu s sklenitvijo pogodbe za pogodbo na podlagi tega, za katerega ste upravičeni do izdelka ORYX Pomoč. Pojem “Partner” v tem členu pomeni zakonitost, na primer banko, zavarovalnico in druge pravne obveznosti, s katerimi ste upravičeni do pogodbenih razmerij, na podlagi česar ste upravičeni do storitev pomoči. V primeru, da želite uporabljati storitve za pomoč, bo ORYX obdeloval osebne podatke, ki so bili predhodno posredovani partnerju in / ali so nam jih posredovali, ki so potrebni za ponudbo storitev pomoči. Obdelava teh podatkov se izvaja v skladu s politiko varstva podatkov in ORYX se zavezuje, da bo ukrepal skladno s pozitivnimi zakonskimi predpisi o zaščiti osebnih podatkov.
  2. Ko uporabljate koristi programske opreme za pomoč pri podpori, boste s svojim kontaktnim sporočilom obvestili, da je bil s pogodbo določen namen zunanjega spremljanja komunikacije s svojimi kupci, potem pa za namen zagotavljanja izdelkov zagotavljajo ugodnosti in izboljšujejo kakovost storitev, pod pogojem, da podpirajo rešitve, ki jih podpirajo. v zvezi s koristmi, ki jih imajo varovani izdelki s pogodbami.
  3. ORYX lahko osebne podatke zbira neposredno s partnerjem, ne da bi pri tem pridobil partnerja, med svojimi poizvedbami in zahteva za ponudbo, storitev in / ali produkt ORYX in kadar koli vstopate v pogodbo ali poslovno razmerje z ORYX. Potem bomo zbrali svoje osebne podatke, da bi vam zagotovili storitev, ki jo boste lahko uporabljali, da boste uporabljali naše izdelke, storitve in jih boste obveščali o tipu informacij, ki jih boste morali posredovati nam, za vse namene, ki izpolnjujejo vaše zahteve. Na primer, osebni podatki, ki so bili zbrani za te namene, vključujejo vaše ime, identifikacijsko številko, ime podjetja, organizacije, naslov, telefon, e-poštni naslov, voznikovo dovoljenje.
  4. Uporaba spletnega mesta: Lahko brskate in uporabljate našo spletno www.oryx-assistance.com anonimno, ker ni nobenih podatkov, ki bi bili izbrani, kar bi lahko spremenilo vašo identifikacijo kot osebno, in vas ne obvezujete, da nam posredujete svoje osebne podatke kot pogoj za njihovo spletno stran. Ko uporabljate naše spletno mesto, podatke o shrambi za različne varnostne primere. Takšne informacije vključujejo ime svojega spletnega ponudnika storitev, ki je povezalo naše spletno mesto, spletna mesta, ki ste jih obiskali na spletnem mestu, in vaš IP naslov. Te informacije bi lahko pripeljale do vaše identifikacije, vendar jih za to ne uporabljamo. Občasno te podatke uporabljamo za statistične namene, hkrati pa smo bili prepričani, da je njihova anonimnost zelo občutljivo, da ni mogoče ugotoviti. Z vnašanjem osebnih podatkov v polja, predvidena za ta namen na spletnem mestu, potrdite, da ste si ustvarili svoje osebne podatke, ki so na voljo in da boste dovolili, da se uporabijo za namen, za katerega so bili podatki zagotovljeni.
  5. Vsebina: ORYX lahko tudi dovoli, da soglaša z obdelavo vaših podatkov z namenom, kar sicer ni namen, ki je pogoj za uspešnost izvajalca, da je zavezanec ORYX zavezujoč, da je ORUX nujno potreben za sklepanje pogodb in izvedbo, da je pogodbeni izvajalec neprimerno za vaš zakon (npr. Ponudba izdelkov itd. Za takšno obdelavo niste zavezani, da boste dali soglasje, vendar ste svobodni dajati in lahko kadarkoli počakate, če boste dali odpoved. Zahteva za soglasje mora biti predstavljena, če boste lahko na način, ki je jasno viden, zaznamovan s strani drugih tkiv, in sicer nerazumljivo, da je mogoče dovoliti, da je dovoljeno, da je dovoljeno, da bo dovoljeno, da je dovoljeno.
  6. Obdelava zakonske in zakonske podlage: ORYX kot zakonitost podleže zakonitim državnim obveznostim, ki lahko prisegajo na obveznost za obdelavo podatkov za namen, ki ga izpolnjujejo zemljevidne države obvezne obveznosti ORYX. V tem primeru ORYX izvaja povezavo za obdelavo vaših podatkov o teh osnovnih zakonskih predpisih.
 3. Za kakšne namene obdelujemo vaše podatke?
  1. Vaše podatke obdelamo in uporabimo za namene, za katere smo bili zbrani, pa tudi za namen izpolnitve statistike za večje dovoljenje ORYX, ki vključuje, vendar ni omejeno na:
   a) namenu izvajanja pogodbe, katere pogodbenica ste stranka, in ukrepanje na vaš zahtevek pred sklenitvijo pogodbe;
   b) namen, za katerega privoščite svoje soglasje (npr. za namen uporabe, ponudba novih izdelkov ali izdelkov itd.);
   c) če je obdelava potrebna v skladu z zakonskimi obveznostmi države ORYX (npr. dostava podatkov za kompetentno pooblastilo, če je s pomočjo teh naprav uporabljena komponirana zaščita itd.);
   d) če je obdelava potrebna za zaščito vaših interesov;
   e) izdajanje računov za interno analizo in statistiko, da bi preverili svoje zadovoljstvo s pomočjo podpore, in da boste kot stranka še naprej komunicirali v zvezi s koristmi programske opreme s pogodbenimi izdelki ORYX.
 4. Ali delite svoje informacije s tretjimi strankami?
  1. Podatki smo bili zbrani iz baz podatkov ORYX. Podatki so lahko oddani:
   a) podjetja, povezane s podizvajalci / podizvajalci ORYX, samo za namen izvajanja in izpolnjevanja povezav z vami za zagotovitev pomoči. V tem primeru so podizvajalci na voljo s tistimi podatki, ki so potrebni, da bi vam zagotovili takojšnjo storitev kot čas, in jih morajo zaupati kot zaupne informacije;
   b) kadar je izvrševanje zakonskih postopkov odgovorno na sodni postopek, ki je bil opravljen pri pristojnem zakonu, izvršitev v zvezi s prekrškom, kazenskim ali sodnim postopkom;
   c) varovanje pravic, zasebnosti, varnosti ali lastnine in javnosti;
   d) za administrativno ali tehnično podporo (npr. izvajalcem računovodskih izkazov, kartičnim tiskalnikom, ponudnikom storitev SMS itd.) ali drugo podjetje namerava olajšati transakcije z vami (npr. v najemu pri enem od svojih partnerjev);
   e) analizirati svoje podatke, izvajati mobilne analitične storitve ali vzdrževati in vzdrževati storitve (ob upoštevanju zaupnih sporazumov, če se ne uporabljajo);
   f) ne glede na to, ali želimo iskati ustrezne zakonite predpise in omejiti nas, kar nam lahko povzroči;
   g) za uveljavitev večine pogodbenih izvajalcev poslovnih odnosov z vašimi pogoji na spletnem mestu;
   h) obdelati odzive s svojimi posredniki, s katerimi izvajate pogodbene storitve;
   i) z drugimi vsebinami
  2. Osebni podatki se lahko nanašajo na drugo legitimnost v primeru prenosa, zamenjave lastništva, reorganizacije ali prenosa podjetja v skupino ali delno podjetje ORYX, ki ustreza drugim podjetjem.
  3. V primeru delitve podatkov s tretjimi pogodbenicami bo ORYX prepovedal svoje stranke z uporabo vaših osebnih podatkov z namenom drugih, ki so jih sprejeli in bodo svetovali poslovnemu partnerju, da bi ohranili zaupnost osebnih podatkov.
 5. Obdobje hrambe osebnih podatkov
  1. Obdobje shranjevanja in zadrževanja vaših podatkov je odvisno od vrste / kategorije podatkov, za katere smo se zbirali in povezovali velike spore, za katere se ORYX podreja. Osebne podatke čistite toliko časa, kolikor je to potrebno, dokler je potrebno, da se storitev pokaže, da je storitev zagotovljena, za kar je namenjeno, za kar ste dali soglasje, da je treba izvesti, razen če ni drugače določeno v zakonu (npr. V primeru, da ni prišlo do povezave med postopki).
  2. Podatki v zvezi s statutom ORYX in z obveznicami so shranjeni za obdobje, ki je predpisano z ustreznimi zakoni – npr. obstaja neupravičeno vodenje in zadrževanje obdobja računov, ki obračunavajo dokumente (ki vsebujejo vaše podatke).
  3. Podatki, za katere v drugih zakonskih predpisih ni določeno obdobje hrambe, se upoštevajo za primerno obdobje, pri čemer se upoštevajo kategorijo podatkov in namen, za katerega smo zbirali. Podatki, zbrani za določen namen, so za ta namen uporabljeni, in po razumnem času ne bodo več trajali po razumnem časovnem obdobju, ki bi bil potreben zatem, ko je bila namena izpolnjena. Anonimni podatki se lahko začnejo uporabljati za statistične namene in trženje zemlje, arhiviranje namembnosti in teoretične namene. Pri predložitvi teh informacij boste določili družino s obdobjem hrambe ali kriteriji, pri katerih je obdobje hranjenja teh podatkov določeno
 6. Vaše pravice za obdelavo podatkov
  1. V zvezi z vsemi osebnimi podatki, ki so shranjeni z njimi, imate pravico do (i) dostopa do osebnih podatkov, (ii) korektorjev do dopolnjevanja podatkov ali (iii) brisalca (iv) omejitve obdelave in (v) pravico, da nasprotujete obdelavi in prenosov teh podatkov ter pravico, da vložite pritožbo na nadzorni nadzor nad pooblastilom obdelava osebnih podatkov, vse, kar velja, veljavni predpisi o varstvu osebnih podatkov. Če obdelava temelji na privolitvi, vi pravično, da kadar koli umaknete soglasje z učinkom od datuma, ko je bil podan soglasje.
  2. Zahtevo za uveljavitev svojih pravic iz predhodne točke predhodne točke dokontakta lahko razstavite na zaščito osebnih podatkov na naslovu ZUBAK GRUPA SI doo, Trg republike 003, Ljubljana.
 7. Ali ste dolžni dati svoje osebne podatke?
  1. Ko od ORYX zaprosite za določeno storitev, vložite zahtevo, vložite zahtevek, vložite posebno pritožbo glede izvajalca izvajanja, pri tem pa je potrebno, da nam posredujete svoje osebne podatke, ki so potrebni za vašo identifikacijo kot uporabne storitve in končno za sklenitev pogodbe. za reševanje pritožbenega zahtevka. Zato je v teh razmerah določitev osebnih podatkov zakonita, pogodbena prilagoditev, potrebna za sklenitev pogodbe o izvajanju pogodbe, za reševanje zahteve za pritožbo.
 8. Ali pri ORYX obstaja avtomatsko odločanje?
  1. ORYX ne uporablja samodejnega odločanja niti ne ustvari svojega profila.
 9. Varnostne osebne podatke na internetu
  1. Spletna stran https://www.oryx-assistance.com ščiti osebne podatke iz dovoljenja za avtorizacijo dostopa uporabite uporabo razkritja. Podatki se shranijo v računalniške strežnike v nadzorovanem, varnem okolju, zaščitenem pred dovoljenjem dostopa, uporabijo razkritje.
 10. Uporaba piškotkov
  1. Na spletni strani https://www.oryx-assistance.com se uporabljajo tako imenovani piškotki – besedilne datoteke, nameščene na računalniku uporabnika prek internetnega strežnika, ki ga uporablja uporabnik. Datoteke se ustvarijo v brskalniku, ki na napravi uporabnika naloži ciljni omrežni cilj, ki nato posreduje podatke brskalniku in ustvari besedilno datoteko (piškotek). Brskalnik naloži datoteko na omrežni ciljni strežnik (kraj, stran), ko se nanjo vrne.
  2. Piškotki se uporabljajo za delovanje večjih programov na spletnem mestu in za boljše izkušnje, in lahko začasni (shranjeni samo obiskujejo spletno mesto) ali trajni (vgrajeni so na računalnikovem naknadnem obisku). Piškotki tretjih oseb https://www.oryx-assistance.com se uporabljajo za pridobivanje statističnih podatkov o trgovini in uporabi naše spletne strani. Podatki, ki so zbrani, vključujejo IP-naslov uporabnika, podatke brskalnika, jezik, operacijski sistem in druge standardne podatke, ki se zbirajo, in sicer tako, da se izključujejo v anonimnih tisočih in se oblikujejo, razen če se uporabijo podatki uporabnika. Spletna mesta ORYX ne vsebujejo nobenega programa za zagon programov ali namestitvenih virusov na vašem računalniku.
  3. Spletno mesto https://www.oryx-assistance.com uporablja statistiko Google Analytics, v Googlu Analytics pa najdete pravilnike o piškotkih tretjih strank. Včasih lahko zbirate podatke o tem, kako uporabniki uporabljajo naše spletno mesto z drugimi, podobnimi Googlovim analitikom.
  4. Če se ne strinjate z njihovo uporabo, lahko v vašem računalniku izbrišete (ali preprečite) piškotke v vašem računalniku, ki jih uporabljate, da namesti nastavitev programskega brskalnika, ki ga uporabljate. Več informacij o upravljanju s piškotki lahko najdete na strani, ki jo uporabljate v brskalniku www.allaboutcookies.org.
   Ker je namen piškotkov izboljšati uporabo svojih spletnih strani in njihovih procesov, upoštevajte, da s preprečevanjem ali spreminjanjem piškotkov onemogočate te lastnosti, saj jih lahko uporabljate in poiščite različen svoj brskalnik..