Сите вести
14.04.2022.

Соработка меѓу ORYX Assistance и Триглав Осигурување Македонија

Клиентите на Триглав Осигурување Македонија од сега ќе имаат на располагање и производи од ORYX Assistance. 

Триглав Осигурување АД Скопје е најголемата осигурителна куќа во Северна Македонија, а на нивните осигуреници од март во рамки на секоја полиса на имот под името Домашна асистенција е активиран и производот Home Assistance. Со овој нов чекор Триглав осигурување се придружува на долгиот список на задоволни партнери на ORYX Assistance. 

Повеќе информации може да добиете на веб-страницата и со повик на бројот 0800 22 208.