Нашиот тим

Нашите вработени се наша сила.

Нашата основа за раст е постојано подобрување и инвестирање кај луѓето.

Сонуваме заедно и заедно го славиме успехот

Нашата компанија е потекло од вредно семејство кое ја градеше компанија од нула и затоа го цениме сличен пристап за работа со нашите вработени. Нашите луѓе не се просечни работници. Тие ги туркаат граници, гледаат ван оквири и го искористуваат максимумот од својот потенцијал и знаење од првиот до последниот работен час.

Ние ги цениме, и то не само преку зборови. Ние им нудиме на нашите вработени стимулирачка околина која ги наградува дополнителен напор и иновативни идеи.

Вредностите што ги цениме во животот се исти со кои се раководиме секој ден на работа:

СЕКОЈ ПАТ НАЈДОБРИ

Што и да правиме, секогаш даваме се од себе да го направиме и повеке отколку што се бара. Секој вработен се стреми да биде најдобар во својата област, постојано образуван, расте и се стреми да направи подобро, повеќе, побрзо. Ние го цениме напорот и мотивацијата.

СЕКОГАШ ВО ДВИЖЕЊЕ

Ние сме професионални работници. За нас е најисполнително кога можеме а ги завршиме нашите работи во мир, да им помогнеме на колегите и да соработуваме со другите оддели на нашата компанија. Ние ги цениме вредните работници затоа што и ние самите сме такви.

СЕКОГАШ ИНОВАТИВНИ

Секогаш и секаде размислуваме како да ги подобриме, подобро решиме или поефикасно да ги одработиме нашите работи. Иновации нè покретат и мотивират. Ние ја промовираме неа и ја очекуваме од секој вработен. Ги цениме добри идеи и уште повеќе и нивните квалитетни перформанси.

ЦЕЛОСНО ИСКРЕНИ

Секогаш сме искрени, отворени и крајно коректни со нашите партнери и клиенти. Го почитуваме нивното мислење и се грижиме за нивното задоволство. Затоа нашите партнерства и деловни врски траат и стануваат подобри од ден на ден.