Сите вести
06.06.2023.

Certus Скопје нов партнер на ORYX Assistance во Македонија

CRC – Регистрација на возила д.о.о. Скопје е нов партнер на ORYX Assistance во Македонија, а постоечките и идните клиенти на нашите услуги ќе можат да користат од 1 април 2023 година. 

 CRC – Регистрација на возила д.о.о. Скопје на своите клиенти им овозможува на располагање  Roadside ORYX Assistance, и тоа во пакетите Македонија, Регион и Европа кои ја вклучуваат и  апликација Drive Angel. 

CERTUS АД СКОПЈЕ е компанија за посредување во осигурувањето специјализирана за областа на не-животно и животно осигурување, основана во 2015 година. Со неколку станици низ цела Македонија, нудат услуги за регистрација, технички преглед и осигурување на возила. 

Нарачките за асистенциските услуги на ORYX Assistance се примаат од 0 до 24 часа, 365 дена во годината на бесплатниот телефонски број 0800 22 201 (за повици во Македонија) или на +389 23 204 031 (и за повици надвор од Македонија).